شیرهای اطمینان – حفاظت مطمئن در برابر فشار بیش از حد

شیرهای اطمینان سیستم ها ، مردم و محیط زیست را در برابر فشار بیش از حد و غیرقابل قبول سیستم ها محافظت می کنند. شیرهای اطمینان تجهیزاتی هستند که در شرایطی که سایر واحدهای کنترل ، بهره برداری و نظارت در عمل تامین ایمنی ناتوان مانده اند میبایستی وظیفه نهایی حفاظت از سیستم را انجام دهند.

. بنابراین ، شیر اطمینان باید در همه زمان ها و تحت هر شرایطی کار کند.

با باز شدن شیر اطمینان ، فشار اضافی آزاد می شود. پس از احیای شرایط کار عادی ، شیراطمینان بسته می شود تا از هدر رفت بیشتر منابع جلوگیری شود.

فشار بیش از حد دلایل زیادی دارد

فشار در یک منبع یا سیستم ممکن است به دلایل مختلف مانند انبساط حرارتی ، واکنش های شیمیایی ، آتش سوزی یا خرابی سیستم خنک کننده از حداکثر فشار مجاز تجاوز کند.هر یک از این حوادث می تواند به صورت جداگانه یا همزمان اتفاق بیفتد. برای اپراتور سیستم ، این بدان معناست که هر مورد فشار بیش از حد باعث جریان جرم و حجم متفاوتی می شود که باید کنترل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.