در باره ما

شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی به مثابه عضوی از گروه مشارکتی آرادمانی(یک استارت آپ داده گستر ) در ابتدای  سال هزار و سیصد و نود و نه آغاز بکار نموده و با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی که در سراسر کشور طی سالیان گذشته بدست آورده ، قصد آن دارد تا ضمن پوشش و تامین نیازهای کشور در زمینه شیرهای اطمینان و قطعات یدکی شیرها ، مبادرت به برنامه ریزی تولید انها در کشور نماید . شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی بعنوان دفتر کمپانی لزر آلمان عمل مینماید و به اتکا رابطه ایی در این سطح از پشتیبانی لزر برای تولید شیر اطمینان نیز برخوردار است . انبارش شیرهای اطمینان و قطعات یدکی مربوطه و پاسخ سریع به خواستهای مشتریان در گام اول مهمترین اقدام ما در سال نخست فعالیت ها میباشد . امیدواریم سرمایه گزاران ، تولید کنندگان قطعات و تامین کنندگان خدمات ما را در انجام این مهم یاری رسانند .