کارگاه : خدمات تعمیرات

 

 

کارگاه خدمات پس از فروش شیرهای اطمینان لزر در شهرک صنعتی صفادشت راه اندازی گردیده و ارائه سرویس های تعمیرات و تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان را به پیش می برد.

با توجه به وجود شیرهای اطمینان غیر اصل با برند لزر ، ما تصمیم گرفتیم سرویس تشخیص اصالت شیرهای اطمینان لزر را نیز راه اندازی نماییم . در مرحله اول ما متوجه شیرهای اطمینان تقلبی نصب شده در پروژه CNG گردیده و در همکاری نزدیک با سازمان مالی استاندارد و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مبادرت به بازدید از جایگاه و ارایه گزارش به این دو نهاد کردیم .