تقویم آموزشی

https://www.aradmanisafetyvalve.com/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms&id=2

 

سرفصل وبینارهای  آموزشی شیرهای اطمینان 

تاریخ مدت زمان دوره

ساعت برگراری

ثبت نام
  مبانی شیرهای اطمینان 

 

تیر 1400 4 جلسه یکساعته  16  کلیک کنید
  آشنایی با استاندارد API

 

مرداد  1400 4 جلسه یکساعته 16 کلیک کنید
  آشنایی با استاندارد ASME

 

شهریور  1400 4 جلسه یکساعته 16 کلیک کنید
  آموزش نرم افزار سایز کردن شیر اطمینان 

 

تیر 1400 4 جلسه یکساعته 16 کلیک کنید
  بحثی در تعمیر و تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان

 

مرداد 1400 4 جلسه یکساعته 16 کلیک کنید

تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی