شیر اطمینان: فایل های آموزشی شیر اطمینان

دوره های آموزشی شیر اطمینان
  • شیر اطمینان
    شیر اطمینان

شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی با برخورداری از نیروهای فنی تحصیل کرده و دوره دیده اقدام

به خوانش و ترجمه هزاران صفحه استاندارد و متن فنی نموده است . ماحصل این اقدام به زودی و به تدریج

در اختیار جامعه فنی و مهندسی کشور قرار خواهد گرفت . با هدف ارتقا سطح آگاهی مهندسین جوان

علاوه بر اینکه ترجمه ها در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت ما از طریق برگزاری سمینار و وبینار هم به امر اقدام خواهیم نمود .

شیر اطمینان


تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی