مطالب فنی

خدمتی دیگر از شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی

اماده نمودن فایل های فنی و در اختیار قراردادن فرصت دانلود آنها ، گامی دیگر در خصوص آموزش نیروهای جوان کشور مان میباشد . اعضا کمیته فنی شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی با خوانش و ترجمه هزاران صفحه استاندارد و مدرک فنی و تدوین فایل های آموزشی در قالب سمینار و وبینار عزم خود را برای ارائه سرویسی در خور هموطنان عزیز جزم نموده اند .

دانلود ترجمه استاندارد هال API  بزودی 

دانلود ترجمه استانداردهای ASME  بزودی

دانلود فایل های فنی  بزودی

 

 

  • دوره آموزشی شیر اطمینان
    دوره آموزشی شیر اطمینان
 

 


تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی