شیر اطمینان  شرکت  شیرهای اطمینان  آرادمانی

جهت استخدام و همکاری با  شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی فرم ذیل را پر نمایید.

همکاران ما پس از بررسی و تحلیل جهت مصاحبه حضوری

و آشنایی بیشتر با شما تماس برقرار خواهند نمود.

همکاری با  بهترین ها برای ما باعث افتخار می باشد .

فرم استخدام

  • نام شرکتسمتمجموع سوابقاز سالتا سال 
  • کشورمیزان آشنایی 
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, jpg, pdf.