آرادمانی

درباره آرادمانی: شیر اطمینان

تست بنچ شیر اطمینان با توجه به نصب بیش از یکصد و پنجاه هزار شیر اطمینان در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کشور و با عنایت به ضرورت تعمیر و کالیبراسیون این شیرها شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آرادمانی در سال 1397 با تکیه بر تجربیات و دانش روز نیروهای جوان خود که با حضور […]

تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی